หนังเอเชีย » You Are the Apple of My Eye

You Are the Apple of My Eye

3 พฤศจิกายน 2018
718   0

 

กลุ่มเพื่อนสนิทที่เข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนทุกคนมีความสนใจอย่างแรงกล้าในศิลาดาวแดด Shen Jiayi สมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่มที่อ้างว่าไม่ได้เป็นคนที่ชื่อว่า Ke Jingteng แต่เขาก็รักเธอด้วยเช่นกัน  ดูหนังออนไลน์ได้ที่ www.1000tep.com เท่านั้น