หนังเอเชีย » Little Buddha พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลกลืมไม่ได้

Little Buddha พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลกลืมไม่ได้

11 ตุลาคม 2018
834   0

 

 

ดูหนังออนไลน์ Little Buddha พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลกลืมไม่ได้ เป็นหนังเมื่อปี 1993 เรื่องราวของพระของธิเบตที่กลับชาติมาเกิด? เป็นเด็กชายชาวอเมริกันนับถือ ศาสนาคริสต์ และเล่าย้อนไปถึง ประวัติและคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ่ายทำวัดในประเทศภูฐาน ลองดูมุมมองของพระพุทธเจ้าในสายตาของฝรั่งผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้ Little Buddha พระพุทธเจ้าศาสดาโลกไม่ลืม

เป็นภาพยนต์ที่ ชาวพุทธต้องดู ทำได้ดีมากๆ เป็นการนำหลักพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า มาเป็นบทภาพยนต์ ซึ่งการเขียนบทได้นำทั้งหลักแนวคิด จากพุทธฝ่ายเถวาทและพุทธมหายาน (ธิเบต) มาประยุกค์ด้วยกันทำให้ได้เนื้อหาที่ดีมากๆ

ทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน การกล่าวถึงเรื่องราวการกลับ “ชาติมาเกิดใหม่” ของลามะธิเบต ซึ่งในหนังจะเป็นการบังเอิญ ที่พบผู้ที่กลับชาติมาเกิดใหม่ ถึง 3 คน เป็นเด็กชาย 2 คน เป็นเด็กผู้หญิง 1คน ซึงตรงนี้เขาผูกปม ให้คนดูได้ขบคิดได้ไม่เลว ลึกซื้งดี

ภาพยนต์เรื่องนี้ ต้องดูแล้วคิดใคร่ครวญ นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เข้ามาเปรียบเทียบ จะทำให้ได้หลักปัญญาในหลายๆ แง่มุมมองมากทีเดียว  ดูหนังออนไลน์ใหม่ที่ www.1000tep.com เท่านั้น