หนังฝรั่ง » ICE ON FIRE (2019)

ICE ON FIRE (2019)

6 สิงหาคม 2019
870   0

 

ICE ON FIRE (2019) เป็นภาพยนตร์สารคดีที่ตระหนักถึงความสำคัญของ Climate Change หรือสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทั่วโลก โดยเล่าถึงเหตุการณ์น้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายสูงขึ้น รวมถึงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและก่อเกิดภัยธรรมชาติ ซึ่งล้วนเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์ แต่ความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้คือ การสื่อสารกับผู้ชมว่า เราทุกคนเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่หากเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ เราจะต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้ได้  ดูหนังออนไลน์ได้ที่ www.1000tep.com เท่านั้น